ИЗСЛЕДВАНЕ

Качество на училищния живот.


Програмата е част от цялостната дейност на ИИО, насочена към създаване на надежден инструментариум за оценка на ефективността на училищното образование в България.
Повече

Анализи

 • Мотивация и нагласи за четене на младите хора в България
  Институт за изследвания в образованието Четивната грамотност е комплексен феномен, който предполага комбинирането на различни когнитивни умения и компетентности. В академичната литература четенето често се разглежда […]
 • Как се променя четенето в дигиталния свят
  Как се променя четенето в дигиталния свят и какво показват данните на PISA 2018 за четивната грамотност на българските ученици? Д-р Светла Петрова Четенето днес съществено […]
 • Високата цена на ниските образователни постижения
  Асенка Христова Асенка Христова е изпълнителен директор на Института за изследвания в образованието и старши експерт в Европейската експертна мрежа за икономика на образованието към Европейската […]
 

Обективни изследвания.
Надеждни резултати.
Качествени постижения.


Кратки цитати

 • Пътят към осигуряване на качествено образование във всяко едно българско училище минава през създаването на цялостно разбиране за това какво се случва в училищата, как институционалната структура, финансирането, стандартите и практиките влияят върху образователните резултати и житейската реализация. Колкото по-голяма е разликата между качеството на образованието в отделните училища, толкова по-малки са шансовете за развитие на икономика, основана на висока добавена стойност и за просперитет.
  Асенка Христова
  Институт за изследвания в образованието
 • „Равенството в образованието означава премахване на препятствията и ограниченията, които не позволяват на учениците да развият пълноценно способностите си и да разгърнат потенциала си“
  Светла Петрова
  Институт за изследвания в образованието

Образованието в цифри

За нас

Институт за изследвания в образованието

Ние подпомагаме развитието на модерна образователна система чрез провеждане на приложни изследвания и прилагане на изследователски подходи за изграждане на аналитичен капацитет в училищното образование.

Повече