ИЗСЛЕДВАНЕ

Качество на училищния живот.


Програмата е част от цялостната дейност на ИИО, насочена към създаване на надежден инструментариум за оценка на ефективността на училищното образование в България.
Повече

Анализи

 • Покана за участие в изследване на саморегулираното учене
  Уважаеми директори на училища, В продължение на повече от една година светът живее под знака на пандемията, предизвикана от разпространението на Covid-19. Учебният процес се осъществява […]
 • Обратно в училище
  Обратно в училище: качеството на училищния живот като предпоставка за повишаване на ангажираността и превенция на отпадането Институт за изследвания в образованието Преждевременното напускане на училище […]
 • Нагласи на учителите към използването на ИКТ
  Нагласи на учителите към използването на технологии и технологична самоефикасност Институт за изследвания в образованието Отношението на преподавателите към обучението от разстояние и към прилагането на […]
Всички статии
 

Обективни изследвания.
Надеждни резултати.
Качествени постижения.


Кратки цитати

 • Пътят към осигуряване на качествено образование във всяко едно българско училище минава през създаването на цялостно разбиране за това какво се случва в училищата, как институционалната структура, финансирането, стандартите и практиките влияят върху образователните резултати и житейската реализация. Колкото по-голяма е разликата между качеството на образованието в отделните училища, толкова по-малки са шансовете за развитие на икономика, основана на висока добавена стойност и за просперитет.
  Асенка Христова
  Институт за изследвания в образованието
 • „Равенството в образованието означава премахване на препятствията и ограниченията, които не позволяват на учениците да развият пълноценно способностите си и да разгърнат потенциала си“
  Светла Петрова
  Институт за изследвания в образованието

Образованието в цифри

За нас

Институт за изследвания в образованието

Ние подпомагаме развитието на модерна образователна система чрез провеждане на приложни изследвания и прилагане на изследователски подходи за изграждане на аналитичен капацитет в училищното образование.

Повече