Образованието в цифри

Образованието в цифри#2
August 19, 2019

Средни резултати на българските ученици в трите основни познавателни области на PISA – четене, математика и природни науки.

Източник: ОИСР/PISA