Качество и равенство в училищното образование: поглед през резултатите от PISA 2018

Институт за изследвания в образованието За седми път след 2000 г. програмата на ОИСР за международно оценяване на учениците – PISA, се провежда в държави и … Continue reading Качество и равенство в училищното образование: поглед през резултатите от PISA 2018