Достъпът до данни и създаването на публично благо в образованието

Равенство в образованието
July 1, 2019
Икономическите ползи от подобряването на ефикасността в образованието
October 2, 2019

Образованието е комплексна система и нейното управление изисква създаване и интензивен обмен на знание. Изграждането на необходимата система от знание от своя страна изисква наличие на сериозен аналитичен капацитет.

Подходящите данни, в подходящия формат, използвани, анализирани и интерпретирани по подходящ начин, могат да подпомогнат всички заинтересовани страни (посочени във фиг. 2 по-долу )  във вземането на информирани решения и предприемането на адекватни действия за подобряване на качеството на образованието. Защото все повече са увеличават доказателствата, че ползите от образованието – икономически, социални и културни – се натрупват в обществото само когато в училищата се случва качествено учене.  


Българската образователна система разполага с едни от най-богатите административни регистри в целия Европейски съюз. Но данните сами по себе си са само суров материал. За да допринесат реално, те трябва да бъдат интерпретирани, анализирани и превърнати в конкретни дейности и политики за продуктивното развитие на образованието.В България няма видими публични доказателства, че информацията от регистрите и информационните масиви на МОН се използва за целта, за която тя би следвало да се събира – а именно – за формулирането, насочването и оценката на интервенции, за управлението и подобряването на процеси в училищата, за създаване на ефективност и подобряване на цялостното качество на ученето и престоя на учениците в училище.