За нас

Институтът за изследвания в образованието е назависим изследователски център, чиято мисия е да подпомага развитието на модерна образователна система в България чрез осъществяване на приложни изследвания и осигуряване на аналитичен капацитет за провеждане на основани на доказателства политики.

Обективност. Надеждност. Постижения.