За нас

Институтът за изследвания в образованието е назависим изследователски център, чиято мисия е да подпомага развитието на модерна образователна система в България чрез провеждане на приложни изследвания и прилагане на изследователски подходи за изграждане на аналитичен капацитет в училищното образование.

Обективност. Надеждност. Постижения.