Анализи

January 11, 2024

Статистически поглед към структурата на образователните системи на страните от Европейския съюз за учебната 2023/2024 година

Стоян Баев Асенка Христова По повод и във връзка с коментарите и дискусиите за резултатите от международното изследване PISA 2022 на 15-годишните български ученици, тук е […]
December 5, 2023

PISA 2022: Качественото училищно образование и високите образователни постижения все още са далечна цел за България

Ниските резултати на българските ученици показват неотложна нужда от целенасочени и ефективни реформи Светла Петрова Институт за изследвания в образованието Резултатите на българските ученици в PISA […]
November 28, 2023

Гражданското образование в България

Резултатите от ICCS 2022 показват неотложна нужда от подобрение на гражданските компетентности на учениците Институт за изследвания в образованието Една трета от 14-годишните ученици в България […]
October 13, 2022

Неуспялата образователна реформа от гледната точка на един ученик

Автор: Катерина Христова, 12 клас, Американски колеж в София Пиша този текст, за да обърна внимание на един тревожен проблем на действащата система на средното образование […]
August 9, 2021

Анализ на последствията за учебния процес от обучението от разстояние в електронна среда

Анализ на последствията за учебния процес, учениците и учителите от обучението от разстояние в електронна среда през учебната 2020/2021 година Институт за изследвания в образованието Виж […]
April 19, 2021

Покана за участие в изследване на саморегулираното учене

Уважаеми директори на училища, В продължение на повече от една година светът живее под знака на пандемията, предизвикана от разпространението на Covid-19. Учебният процес се осъществява […]
December 21, 2020

Обратно в училище

Обратно в училище: качеството на училищния живот като предпоставка за повишаване на ангажираността и превенция на отпадането Институт за изследвания в образованието Преждевременното напускане на училище […]
December 7, 2020

Нагласи на учителите към използването на ИКТ

Нагласи на учителите към използването на технологии и технологична самоефикасност Институт за изследвания в образованието Отношението на преподавателите към обучението от разстояние и към прилагането на […]