Анализи

October 13, 2022

Неуспялата образователна реформа от гледната точка на един ученик

Автор: Катерина Христова, 12 клас, Американски колеж в София Пиша този текст, за да обърна внимание на един тревожен проблем на действащата система на средното образование […]
August 9, 2021

Анализ на последствията за учебния процес от обучението от разстояние в електронна среда

Анализ на последствията за учебния процес, учениците и учителите от обучението от разстояние в електронна среда през учебната 2020/2021 година Институт за изследвания в образованието Виж […]
April 19, 2021

Покана за участие в изследване на саморегулираното учене

Уважаеми директори на училища, В продължение на повече от една година светът живее под знака на пандемията, предизвикана от разпространението на Covid-19. Учебният процес се осъществява […]
December 21, 2020

Обратно в училище

Обратно в училище: качеството на училищния живот като предпоставка за повишаване на ангажираността и превенция на отпадането Институт за изследвания в образованието Преждевременното напускане на училище […]
December 7, 2020

Нагласи на учителите към използването на ИКТ

Нагласи на учителите към използването на технологии и технологична самоефикасност Институт за изследвания в образованието Отношението на преподавателите към обучението от разстояние и към прилагането на […]
October 30, 2020

Оценка на въздействието на обучението от разстояние

Оценка на въздействието на обучението от разстояние в електронна среда или други неприсъствени форми  върху ефективността на училищното образование Институт за изследвания в образованието Виж целия […]
May 19, 2020

Образование от разстояние

Готовност на училищата и семействата за учене в онлайн среда Институт за изследвания в образованието Виж целия доклад През последните месеци в резултат на прекъсването на […]
May 7, 2020

Могат ли българските деветокласници да управляват парите си?

Отговорът на този въпрос се съдържа в резултатите от модул „Финансова грамотност“ на Програмата за международно оценяване на учениците – PISA 2018, които ОИСР обявява днес […]