Анализи

November 29, 2019

PISA Въпроси и отговори

Какво е PISA? Programme for Intarnational Student Assessment  – Програма за международно оценяване на учениците.PISAтм и OECD/PISAтм са търговски марки на Организацията за икономическо сътрудничество и […]
November 24, 2019

В очакване на резултатите от PISA 2018

В очакване на резултатите от PISA 2018: същност на изследването и преглед на постиженията до момента Институт за изследвания в образованието На 3 декември 2019 г. […]
November 22, 2019

Проблеми на предучилищното и училищното образование

Проблеми на предучилищното и училищното образование в България и възможности за ограничаване на тяхното негативно въздействие Институт за изследвания в образованието Проблемите на образователната система на […]
October 2, 2019

Икономическите ползи от подобряването на ефикасността в образованието

България е една от страните в ЕС, в които може да се очаква най-голям икономически ефект от подобряването на ефикасността на публичните разходи за образование. Това […]