Анализи

October 30, 2020

Оценка на въздействието на обучението от разстояние

Оценка на въздействието на обучението от разстояние в електронна среда или други неприсъствени форми  върху ефективността на училищното образование Институт за изследвания в образованието Виж целия […]
May 19, 2020

Образование от разстояние

Готовност на училищата и семействата за учене в онлайн среда Институт за изследвания в образованието Виж целия доклад През последните месеци в резултат на прекъсването на […]
May 7, 2020

Могат ли българските деветокласници да управляват парите си?

Отговорът на този въпрос се съдържа в резултатите от модул „Финансова грамотност“ на Програмата за международно оценяване на учениците – PISA 2018, които ОИСР обявява днес […]
March 1, 2020

Поглед в следващото десетилетие на българското образование

Глобални тенденции и предизвикателства Институт за изследвания в образованието Материалът е изготвен със съдействието и в сътрудничество с Мария Тодорова, която предостави информация от най-новите изследвания […]
January 4, 2020

Мотивация и нагласи за четене на младите хора в България

Институт за изследвания в образованието Четивната грамотност е комплексен феномен, който предполага комбинирането на различни когнитивни умения и компетентности. В академичната литература четенето често се разглежда […]
December 9, 2019

Как се променя четенето в дигиталния свят

Как се променя четенето в дигиталния свят и какво показват данните на PISA 2018 за четивната грамотност на българските ученици? Д-р Светла Петрова Четенето днес съществено […]
December 3, 2019

Високата цена на ниските образователни постижения

Асенка Христова Асенка Христова е изпълнителен директор на Института за изследвания в образованието и старши експерт в Европейската експертна мрежа за икономика на образованието към Европейската […]
December 3, 2019

Качество и равенство в училищното образование: поглед през резултатите от PISA 2018

Институт за изследвания в образованието За седми път след 2000 г. програмата на ОИСР за международно оценяване на учениците – PISA, се провежда в държави и […]