Анализи

November 22, 2019

Проблеми на предучилищното и училищното образование

Проблеми на предучилищното и училищното образование в България и възможности за ограничаване на тяхното негативно въздействие Институт за изследвания в образованието Проблемите на образователната система на […]
October 2, 2019

Икономическите ползи от подобряването на ефикасността в образованието

България е една от страните в ЕС, в които може да се очаква най-голям икономически ефект от подобряването на ефикасността на публичните разходи за образование. Това […]
August 22, 2019

Достъпът до данни и създаването на публично благо в образованието

Образованието е комплексна система и нейното управление изисква създаване и интензивен обмен на знание. Изграждането на необходимата система от знание от своя страна изисква наличие на […]
July 1, 2019

Равенство в образованието

Образователните системи, които се стремят към висока ефективност на образователния процес, определят като своя основна цел осигуряването на равен достъп до образование. Равният достъп се изразява […]
June 29, 2019

Динамика на основни показатели за висшето образование

Динамика на основни показатели за висшето образование в България и страните от Европейския съюз Едно от основните предизвикателства пред системите за висше образование е те да […]
June 27, 2019

Алтернативите на поточната линия в образованието

В класическото си изследване на живота в класните стаи от 1968 г. Филип Джаксън прави извода, че учениците прекарват около половината от времето си в училище, […]