Саморегулиране на ученето

April 23, 2021

Покана за споделяне на добри практики за подобряване на ангажираността на учениците, саморегулираното учене и мотивацията на учителите, прилагани по време на обучението от разстояние в електронна среда

Уважаеми директори на училища, Уважаеми учители, отправяме покана за споделяне на добри практики за подобряване на ангажираността на учениците,  саморегулираното учене и мотивацията на учителите за […]
April 19, 2021

Покана за участие в изследване на саморегулираното учене

Уважаеми директори на училища, В продължение на повече от една година светът живее под знака на пандемията, предизвикана от разпространението на Covid-19. Учебният процес се осъществява […]