Качество и равенство в училищното образование: поглед през резултатите от PISA 2018

PISA Въпроси и отговори
November 29, 2019
Високата цена на ниските образователни постижения
December 3, 2019

Институт за изследвания в образованието

За седми път след 2000 г. програмата на ОИСР за международно оценяване на учениците – PISA, се провежда в държави и региони от цял свят. България участва в изследването за шести път (2000, 2006, 2009, 2012, 2015 и 2018 г.). Повече от половин милион 15 – 16-годишни ученици от 79 държави и региони участваха в оценяването през 2018 г. Те решаваха задачите в теста по четене, математика и природни науки. Част от тях, сред които и българските ученици, участваха и в изследването на финансовата им грамотност.

На всеки етап от изследването една от трите основни области на измерването – четене, математика и природни науки, е водеща. Подобно на оценяването през 2000 и 2009 г. PISA 2018 се фокусира върху четивната грамотност на учениците.

През 2018 г. за пръв път в световен мащаб беше проведено компютърно базирано оценяване на четивната грамотност на учениците.


Какво наложи тази промяна?

Практиките на четене днес съществено се различават от четенето през 90-те години например, когато материалите за четене бяха основно на хартия. Използването на технологиите радикално промени начина, по който хората четат и обменят информация. Автоматизирането на рутинните дейности (вкл. и професии) поставя на изпитание уменията на хората да се адаптират към бързо променящата се среда, както и способността им да намират и осмислят информация от различни източници. Променя се и начинът на разпространяване на информацията, както и достъпът до нея. Умножават се видовете четива и техните носители, Осъществява се масов преход от печатния към дигиталния текст. Днес компютърът и интернет са вторият източник на информация в повечето технологично развити държави след телевизията и преди радиото и печатните медии. Променя се отношението към четенето, както и времето, което се отделя за четене. Не на последно място, променя се и читателският процес; средата и условията, в които четем; целите на четенето и т.н. Дигиталното четене съществено променя ролята на читателя. Четенето вече не е пасивно, а интерактивно, като читателят активно взаимодейства с текста, използвайки например хипервръзки и др. Всичко това изисква различни познания и умения за работа с текст, както и прилагането на различни стратегии за четене. Читателското поведение се променя в глобален мащаб. Следователно, читателят в дигиталния свят трябва да усвои някои ключови умения, за да се справи с потока от информация и да я осмисли задълбочено.


Какво измерва тестът на PISA 2018 в областта на четенето?

Рамката и концепцията на изследването поставят акцент върху уменията на учениците на намират, сравняват и комбинират информация от няколко източника, понякога с различен формат. Това са основните операции, свързани с четенето и придобиването на познание чрез четене. Тестовите задачи пресъздават реални ситуации на четене в електронна среда, а текстовете за четене са разнообразни: онлайн форум, блог, интернет сайт, откъс от статия в електронен вестник или научно списание и др. Компютърно базираният формат на изследването позволява да се използват различни дигитални средства за навигация – хипервръзки, менюта, табове и др. Подчертано внимание е поставено върху използването, сравняването и критичното осмисляне на информация, представена в няколко източника.


PISA 2018: резултати

Четене

Първият индикатор, по който се сравняват постиженията на учениците в PISA, е техният среден резултат. Той се формира на базата на индивидуалните резултати на всички ученици, участвали в изследването в конкретна страна/регион. Средните резултати на учениците се представят в скала със средна стойност 500 точки и стандартно отклонение 100 точки, разработена през 2000 г. Средният резултат на учениците в отделна държава/регион се анализират спрямо средния резултат на учениците от държавите в ОИСР, който през 2018 г. е 487 точки.

Данните на PISA 2018 показват, че средният резултат на българските ученици е 420 точки – значително (с 67 точки) по-нисък от средното за ОИСР. Таблицата показва разпределението на учениците според средния им резултат и по държави в областта на четивната грамотност в PISA 2018.

Таблица 1: Средни резултати по държави в областта на четивната грамотност в PISA 2018.

Среден резултат по четене в точки Държава/регион
555 Китай – региони Пекин, Шанхай, Янгсу, Жейанг
549 Сингапур
525 Макао-Китай
524 Хонконг-Китай
523 Естония
520 Канада
520 Финландия
518 Ирландия
514 Корея
512 Полша
506 Швеция
506 Нова Зеландия
505 САЩ
504 Великобритания
504 Япония
503 Австралия
503 Китайски Тайпе
501 Дания
499 Норвегия
498 Германия
495 Словения
493 Белгия
493 Франция
492 Португалия
490 Чехия
485 Нидерландия
484 Австрия
484 Швейцария
479 Хърватия
479 Латвия
479 Русия
476 Италия
476 Унгария
476 Литва
474 Исландия
474 Беларус
470 Израел
470 Люксембург
466 Украйна
466 Турция
458 Словакия
457 Гърция
452 Чили
448 Малта
439 Сърбия
432 ОАЕ
428 Румъния
427 Уругвай
426 Коста Рика
424 Кипър
424 Молдова
421 Черна гора
420 Мексико
420 България
419 Йордания
415 Малайзия
413 Бразилия
412 Колумбия
408 Бруней (Дар ес Салаам)
407 Катар
405 Албания
403 Босна и Херцеговина
402 Аржентина
401 Перу
399 Саудитска Арабия
393 Тайланд
393 Северна Македония
389 Баку (Азърбейджан)
387 Казахстан
380 Грузия
377 Панама
371 Индонезия
359 Мароко
353 Ливан
353 Косово
342 Доминиканска република
340 Филипини

Източник: ОИСР/PISA

Според средния си резултат България е в една група с Румъния, Уругвай, Коста Рика, Кипър, Молдова, Черна гора, Мексико, Йордания, Малайзия, Бразилия, Колумбия.

Как се променят резултатите на българските ученици в областта на четивната грамотност през годините? Графиката, която следва ясно показва, че след 2012 г. се наблюдава устойчиво понижение на средните резултати на българските ученици. През 2018 г. понижението е с 16 точки спрямо 2012 г. и с 12 точки – спрямо 2015 г.

Фигура 1: Сравнение между средните резултати по четене на българските ученици в PISA 2000, 2006, 2009, 2012,  2015 и 2018

Източник: ОИСР/PISA

Резултатите на учениците се тълкуват и в зависимост от това на кое равнище от описателна скàла съответстват те. Скàлата, посредством която PISA 2018 обобщава знанията и уменията на учениците в областта на четенето, включва няколко равнища – под първо равнище, първо А, Б и С, второ, трето, четвърто, пето и шесто равнище. Всяко равнище описва знанията и уменията, които са необходими за решаването на задачите от съответното равнище. Най-трудни са задачите, съответстващи на пето и шесто равнище.

Традиционно в PISA второ равнище се определя като критичен праг в постиженията на учениците, т.е. учениците с резултати под второ равнище имат съществени пропуски в подготовката си. Данните на следващата графика показват, че делът на българските ученици од критичния праг от второ равнище е значителен във всички етапи на изследването. За сравнение, учениците в държавите от ОИСР, които през 2018 г. имат резултати под второ равнище, са едва 22,7%. От друга страна, делът на българските ученици с резултати на най-високото пето и шесто равнище е малък, като след 2012 г. той устойчиво се понижава (ОИСР, PISA 2018 – 8,7% ученици с резултати на пето и шесто равнище).


Фигура 2: Дял на българските ученици с резултати под второ и на пето и шесто равнище по четене в PISA 2000, 2006, 2009, 2012,  2015 и 2018

Източник: ОИСР/PISA

Математика

Средният резултат по математика на учениците в държавите членки на ОИСР, спрямо който се анализират средните резултати на всички участници, е 489 точки. Разпределението на учениците по държави и среден резултат по математика е представено в таблицата, която следва. Средният резултат на българските ученици е 436 точки или с 53 точки по-нисък от средното за ОИСР.

Таблица 2: Средни резултати по държави в областта на математиката в PISA 2018

Среден резултат по математика в точки Държава/регион
591 Китай – региони Пекин, Шанхай, Янгсу, Жейанг
569 Сингапур
558 Макао-Китай
551 Хонконг-Китай
531 Китайски Тайпе
527 Япония
526 Корея
523 Естония
519 Нидерландия
516 Полша
515 Швейцария
512 Канада
509 Дания
509 Словения
508 Белгия
507 Финландия
502 Швеция
502 Великобритания
501 Норвегия
500 Германия
500 Ирландия
499 Чехия
499 Австрия
496 Латвия
495 Франция
495 Исландия
494 Нова Зеландия
492 Португалия
491 Австралия
488 Русия
487 Италия
486 Словакия
483 Люксембург
481 Испания
481 Литва
481 Унгария
478 САЩ
472 Беларус
472 Малта
464 Хърватия
463 Израел
454 Турция
453 Украйна
451 Гърция
451 Кипър
448 Сърбия
440 Малайзия
437 Албания
436 България
435 ОАЕ
430 Бруней (Дар ес Салаам)
430 Румъния
430 Черна гора
423 Казахстан
421 Молдова
420 Баку (Азърбейджан)
419 Тайланд
418 Уругвай
417 Чили
414 Катар
409 Мексико
406 Босна и Херцеговина
402 Коста Рика
400 Перу
400 Йордания
398 Грузия
394 Северна Македония
393 Ливан
391 Колумбия
384 Бразилия
379 Аржентина
379 Индонезия
373 Саудитска Арабия
368 Мароко
366 Косово
353 Панама
353 Филипини
325 Доминиканска републикаСпоред средния си резултат по математика България е в една група с Малайзия, Албания, ОАЕ, Бруней, Румъния, Черна гора. Как се променят резултатите по математика на българските ученици през отделните етапи на PISA, е показано на следващата графика.

Фигура 3: Сравнение между средните резултати по математика на българските ученици в PISA 2000, 2006, 2009, 2012, 2015 и 2018

Източник: ОИСР/PISA

Как се е променил делът на българските ученици с най-ниски (под второ равнище) и най-високи резултати (на пето и шесто равнище) по математика става ясно от данните на следващата фигура. С около 2 процентни пункта се е повишил делът на учениците с резултати под критичния праг на постижения, докато делът на учениците с високи постижения е останал фактически непроменен. За сравнение, учениците в държавите от ОИСР с резултати под второ равнище в PISA 2018 са 28,7%, а учениците с резултати на пето и шесто равнище са 9,4%.


Фигура 4: Дял на българските ученици с резултати под второ и на пето и шесто равнище по математика в PISA 2006, 2009, 2012, 2015 и 2018

Източник: ОИСР/PISA

Природни науки

Подобно на математиката, и по природни науки средният резултат на държавите от ОИСР е 489 точки. Средният резултат на българските ученици е 424 точки.


Таблица 3: Средни резултати по държави в областта на природните науки в PISA 2018

Среден резултат по природни науки в точки Държава/регион
590 Китай – региони Пекин, Шанхай, Янгсу, Жейанг
551 Сингапур
544 Макао-Китай
530 Естония
529 Япония
522 Финландия
519 Корея
518 Канада
517 Хонконг-Китай
516 Китайски Тайпе
511 Полша
508 Нова Зеландия
507 Словения
505 Великобритания
503 Нидерландия
503 Германия
503 Австралия
502 САЩ
499 Швеция
499 Белгия
497 Чехия
496 Ирландия
495 Швейцария
493 Франция
493 Дания
492 Португалия
490 Норвегия
490 Австрия
487 Латвия
483 Испания
482 Литва
481 Унгария
478 Русия
477 Люксембург
475 Исландия
472 Хърватия
471 Беларус
469 Украйна
468 Турция
468 Италия
464 Словакия
462 Израел
457 Малта
452 Гърция
444 Чили
440 Сърбия
439 Кипър
438 Малайзия
434 ОАЕ
431 Бруней (Дар ес Салаам)
429 Йордания
428 Молдова
426 Тайланд
426 Уругвай
426 Румъния
424 България
419 Мексико
419 Катар
417 Албания
416 Коста Рика
415 Черна гора
413 Колумбия
413 Северна Македония
404 Перу
404 Аржентина
404 Бразилия
398 Босна и Херцеговина
398 Баку (Азърбейджан)
397 Казахстан
396 Индонезия
386 Саудитска Арабия
384 Ливан
383 Грузия
377 Мароко
365 Косово
365 Панама
357 Филипини
336 Доминиканска република

По средния се резултат по природни науки България е в една група с Бруней (Дар ес Салаам), Йордания, Молдова, Тайланд, Уругвай, Румъния, Мексико, Катар, Албания и Коста Рика.

Данните показват, че в сравнение с 2015 г. средният резултат на българските ученици се е понижил значително през 2018 г. – с 22 точки. В сравнение с другите две области на измерването – четене и математика, в областта на природните науки се наблюдава най-значително намаление на резултатите на българските ученици.


Фигура 5: Сравнение между средните резултати по природни науки на българските ученици в PISA 2000, 2006, 2009, 2012, 2015 и 2018

Източник: ОИСР/PISA

Промяна се наблюдава и в дела на учениците с резултати под второ равнище и на пето и шесто равнище от скàлата по природни науки. Подобно на останалите области на измерването наблюдаваме повишаване на дела на учениците с резултати под критичния праг от второ равнище и понижаване на дела на учениците с резултати на пето и шесто равнище.


Фигура 6: Дял на българските ученици с резултати под второ и на пето и шесто равнище по природни науки в PISA 2006, 2009, 2012,  2015 и 2018

Източник: ОИСР/PISA

PISA 2018: равен достъп до качествено образование

Политиката в сферата на образованието в България, както в повечето страни по света, си е поставила за цел осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички ученици, независимо от техния социално-икономически статус. Равенството в образованието се разбира в контекста на отличните постижения. Нито една образователна система не се стреми към ситуация, в която всички ученици имат имат еднакви постижения независимо от социално-икономическия им статус, но те са ниски.  

Резултатите от PISA 2018 показват, че разликата в постиженията по четене на българските ученици с най-облагодетелствано и най-необлагодетелствано положение според социално-икономическия им произход намалява значително между 2009 и 2018 г.  Ако приложим методологията на ОИСР, според която разлика от 30 точки в резултатите на тестовете на PISA са еквивалентни на наученото от учениците в рамките на една учебна година, то разликата между учениците от най-ниската и най-високата квартилна група според индекса на икономическия, социалния и културтния статус е 3,5 години по четене (за сравнение, тази разлика беше 4 години в PISA 2015).  Това обаче се дължи на значителен спад в резултатите на учениците с висок социално-икономически статус, докато постиженията на учениците с нисък социално-икономически статус не се променят. На практика България е единствената държава, в която разликата в представянето на учениците от най-горния и най-долния квартил на индекса на икономическия, социалния и културния статус се свива, защото намаляват само постиженията на учениците с висок социално-икономически статус.

Данните на PISA 2018, по подобие на PISA 2015 за пореден път показват, че високите постижения и равенството в образованието не са взаимно изключващи се характеристики на образователните системи. Една образователна система е ефективна, когато добри постижения имат както учениците от семейства с висок, така и учениците от семейства с нисък социален, икономически и културен статус. PISA 2018 определя 3 основни фактора, които допринасят за високите постижения на учениците с неблагоприятен социално-икономически произход: (1) подкрепата от страна на родители и учители, (2) позитивният климат в училище и (3) увереността в собствените способности (или формирани „нагласи към успеха“).  В България делът на учениците с по-неблагоприятен социално-икономически произход, които постигат високи резултати по четене (на пето и шесто равнище) е един от най-ниските сред  всички участващи в изследването държави през 2018 г. – 6%, при средно 11% за ОИСР (Фигура 7).


Фигура 7: Дял от учениците с неблагоприятен социален произход, но с резултати на пето и шесто равнище по четене (%)

Източник: ОИСР/PISA

PISA 2018 потвърждава наличието на значителна хетерогенност в качеството на образованието, предлагано от различните училища. България е сред страните с най-голяма вариация в резултатите по четене между отделните училища –54.7%.


Фигура 8: Вариация в представянето по четене на различните училища (%)

Източник: ОИСР/PISA

Налице е значителната социална и академична сегрегация,  измерени и чрез двата традиционни индикатора – индекс на различиe и индекс на изолация. Особено тревожна е академичната сегрегация – в България се регистрират едни от най-високите концентрации на ученици с ниски постижения в едни училища и на ученици с високи постижения в други.

Източник: ОИСР/PISA

България е страната, в която учениците с неблагоприятен социално-икономически статус най-често са концентрирани в училища, в които нямат съученици с високи образователни постижения. Това, съчетано с останалите форми на академична сегрегация и с голямата хетерогенност в характеристиките на отделните училища по отношение на качеството, е предпоставка за голямата разлика в резултатите на отделните групи ученици и за силното проявление на феномена „образователна бедност“. 


Фигура 9: Изолация на учениците с неблагоприятен социално-икономически статус от учениците с най-високи резултати по четене

Източник: ОИСР/PISA