Анализи

March 1, 2020

Поглед в следващото десетилетие на българското образование

Глобални тенденции и предизвикателства Институт за изследвания в образованието Материалът е изготвен със съдействието и в сътрудничество с Мария Тодорова, която предостави информация от най-новите изследвания […]
January 4, 2020

Мотивация и нагласи за четене на младите хора в България

Институт за изследвания в образованието Четивната грамотност е комплексен феномен, който предполага комбинирането на различни когнитивни умения и компетентности. В академичната литература четенето често се разглежда […]
December 9, 2019

Как се променя четенето в дигиталния свят

Как се променя четенето в дигиталния свят и какво показват данните на PISA 2018 за четивната грамотност на българските ученици? Д-р Светла Петрова Четенето днес съществено […]
December 3, 2019

Високата цена на ниските образователни постижения

Асенка Христова Асенка Христова е изпълнителен директор на Института за изследвания в образованието и старши експерт в Европейската експертна мрежа за икономика на образованието към Европейската […]
December 3, 2019

Качество и равенство в училищното образование: поглед през резултатите от PISA 2018

Институт за изследвания в образованието За седми път след 2000 г. програмата на ОИСР за международно оценяване на учениците – PISA, се провежда в държави и […]
November 29, 2019

PISA Въпроси и отговори

Какво е PISA? Programme for Intarnational Student Assessment  – Програма за международно оценяване на учениците.PISAтм и OECD/PISAтм са търговски марки на Организацията за икономическо сътрудничество и […]
November 24, 2019

В очакване на резултатите от PISA 2018

В очакване на резултатите от PISA 2018: същност на изследването и преглед на постиженията до момента Институт за изследвания в образованието На 3 декември 2019 г. […]
November 22, 2019

Проблеми на предучилищното и училищното образование

Проблеми на предучилищното и училищното образование в България и възможности за ограничаване на тяхното негативно въздействие Институт за изследвания в образованието Проблемите на образователната система на […]