Гласът на ученика

Съществуват убедителни доказателства, че насърчаването на учениците да бъдат активни и да изразяват гледната си точка има положително въздействие върху цялостната им самооценка, ангажираност, целеустременост и мотивация, които от своя страна допринасят за подобряване на ученето и академичните резултати.


Надяваме се да насърчим учениците да формулират и публикуват обосновани позиции по свързани с образованието им въпроси.

Вярваме, че овластяването на младите хора да изразяват мнението си,

  • да упражняват самостоятелно влияние върху собственото си учене,
  • да се стремят да подобряват учебната програма за себе си и за своите връстници
  • и да допринасят за своята училищна общност,

е съществена част от създаването на позитивен климат за учене и високо качество на училищния живот.

Първото мнение, което публикуваме, е на Катерина Христова, ученичка в 12-и клас от Американския колеж в София.

Обективност. Надеждност. Постижения.