Професионално образование и пазар на труда

March 1, 2020

Поглед в следващото десетилетие на българското образование

Глобални тенденции и предизвикателства Институт за изследвания в образованието Материалът е изготвен със съдействието и в сътрудничество с Мария Тодорова, която предостави информация от най-новите изследвания […]
July 3, 2019

Българската система за формиране на умения в сравнителен план

Асенка Христова Всяка система за формиране на умения се състои от три взаимно свързани компонента: развитие на умения в рамките на формалната образователна система и извън […]
July 2, 2019

Професионалното образование при прехода към пазара на труда

В повечето страни от Европейския съюз професионалното образование осигурява по-добри  възможности за заетост непосредствено след завършване на средно образование, отколкото средното  общо образование. В държави като […]