ИЗСЛЕДВАНЕ


Саморегулиране на ученето

Програмата е част от цялостната дейност на ИИО, насочена към създаване на инструменти за оценка и подобряване на ефективността на училищното образование в България.


Повече

Анализи

Всички статии
 

Обективни изследвания.
Надеждни резултати.
Качествени постижения.


Кратки цитати

  • Вътрешната мотивация на учениците да учат ефективно и да се развиват не е даденост. Учениците са мотивирани, когато са уверени в способността си да се справят с учебните задачи,  чувстват се свързани с училището и училищната общност, и имат възможност да вземат самостоятелни решения за начина, по който учат.
    Асенка Христова
    Институт за изследвания в образованието

Образованието в цифри

За нас

Институт за изследвания в образованието

Ние подпомагаме развитието на модерна образователна система чрез провеждане на приложни изследвания и прилагане на изследователски подходи за изграждане на аналитичен капацитет в училищното образование.

Повече