Статистика

July 28, 2019

По-голям брой учебни часове в училище – по-високи резултати?

Д-р Светла Петрова По-големият брой учебни часове в училище означава ли непременно по-високи резултати на учениците? В повечето образователни системи, включително и в България, учебното време […]
July 3, 2019

Българската система за формиране на умения в сравнителен план

Асенка Христова Всяка система за формиране на умения се състои от три взаимно свързани компонента: развитие на умения в рамките на формалната образователна система и извън […]